. Ο αγγειοχειρουργός σας θα εισάγει, μέσω τομής ή διαδερμικής παρακέντησης ένα λεπτό και εύκαμπτο σωλήνα (θηκάρι) από την αρτηρία στο μηρό και θα το προωθήσει στην κοιλιά, στο τμήμα της αορτής που παρουσιάζει το ανεύρυσμα. Στην συνέχεια, μέσω του θηκαριού θα προωθήσει και θα εκπτύξει ένα επενδεδυμένο ενδονάρθηκα (stent graft) για να αποκλείσει το ανεύρυσμα από την αρτηριακή κυκλοφορία.