Ο αγγειοχειρουργός σας θα κάνει μια μεγάλη τομή στην κοιλιά σας, ώστε να αποκαλύψει το τμήμα της κοιλιακής αορτής που πάσχει. Στη συνέχεια αντικαθιστά το τμήμα αυτό με ένα μόσχευμα από συνθετικό υλικό και κλείνει την κοιλιακή τομή. Η επέμβαση διαρκεί 2 ως 4 ώρες.