Όχι, οι ευρυαγγείες δεν προκαλούν πόνο/οίδημα. Ακόμα και σε εκτεταμένες ευρυαγγείες, εκτός από περιστασιακό κνησμό, τα συμπτώματα είναι ανύπαρκτα. Η αντιμετώπιση των ευρυαγγειών δεν πρόκειται να  ανακουφίσει τα συμπτώματα αυτά. Είναι πιθανό να υποκρύπτεται φλεβική ανεπάρκεια μεγαλύτερων φλεβών και θα πρέπει να διερευνάται με triplex φλεβών κάτω άκρων.