Η πλειοψηφία των ασθενών με κιρσούς αναφέρει άλγος των κάτω άκρων. Συνήθως το άλγος περιγράφεται ως αίσθημα βάρους ή ενόχληση ή αίσθημα θερμότητας των κάτω άκρων μετά από παρατεταμένη ορθοστασία. Τα συμπτώματα ανακουφίζονται με τη βάδιση ή την ανύψωση των σκελών. Άλλοι ασθενείς αναφέρουν τοπικό άλγος στην περιοχή των διατεταμένων φλεβικών κλάδων. Τα συμπτώματα είναι εντονότερα κατά τους θερινούς μήνες του έτους και επιτείνονται με την έκθεση στον ήλιο και τη ζέστη. Καθώς η νόσος εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να εμφανιστούν δερματικές αλλοιώσεις με την μορφή της υπέρχρωσης, της λιποδερματοσκλήρυνσης και του φλεβικού έλκους.