Απαραίτητο στοιχείο στην επιτυχή αντιμετώπιση του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής είναι η ευλαβική μετεγχειρητική παρακολούθηση. Σε αυτές τις επισκέψεις, ο γιατρός σας θα ελέγξει την γενική κατάσταση της υγείας σας και θα σας υποβάλει σε απεικονιστικές εξετάσεις μετά από 1 μήνα, 6 μήνες και 1 έτος μετά από την επέμβαση και εν συνεχεία κάθε χρόνο για το υπόλοιπο της ζωής σας. Με αυτές τις εξετάσεις, ο γιατρός σας θα βεβαιωθεί ότι το μόσχευμα είναι στη σωστή θέση και λειτουργεί όπως πρέπει. Αν όλα είναι εντάξει, τα διαστήματα  που χρειάζεστε επανεξέταση μπορεί να γίνουν πιο αραιά. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να σας ζητηθεί να εξετάζεστε πιο τακτικά