Ο Αγγειοχειρουργός Dr. Κωνσταντίνος Παπουτσής γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του 11ου Λυκείου Πατρών.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου φοίτησε ως σπουδαστής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

​Κατέχει τον τίτλο ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής και κατά τη διάρκεια της ειδικότητάς του εκπαιδεύτηκε στο 401 ΓΣΝΑ και το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, συμμετέχοντας σε περιστατικά που αφορούσαν όλο το φάσμα της αγγειοχειρουργικής.

Εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Διδακτορική Διατριβή με θέμα «Ο ρόλος της ρελαξίνης στις αγγειακές παθήσεις» και αναγορεύτηκε σε Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα.

Επιπλέον είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης με τίτλο   « Ενδαγγειακές Τεχνικές» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μιλάνου (University of Milano Bicocca, Monza ).

Mετεκπαιδεύτηκε σε έμμισθη θέση Επιμελητή και εργάσθηκε στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Birmingham Heartlands Hospital στην Αγγλία, όπου εκπαιδεύτηκε στις σύγχρονες ενδαγγειακές τεχνικές των φλεβικών και αρτηριακών παθήσεων και πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό ενδαγγειακών επεμβάσεων.

Ο ιατρός κατέχει θέση Επιμελητού Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ.

 

 

Εκπόνηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, της Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Ο ρόλος της ρελαξίνης στις αγγειακές παθήσεις» και αναγόρευση σε Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα.

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/46886

 

Κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης με τίτλο « Ενδαγγειακές Τεχνικές» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μιλάνου (University of Milano Bicocca, Monza ).

Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών "Αγγειοπλαστική  Έξω Καρωτίδας"

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/uoadl:1309844

 • Patelis N, Koutsoumpelis A, Papoutsis K, Kouvelos G, Vergadis C, Mourikis A, Georgopoulos SE. Iatrogenic injury of profunda femoris artery branches after intertrochanteric hip screw fixation for intertrochanteric femoral fracture: a case report and literature review. Case Rep Vasc Med. 2014;2014:694235. DOI 10.1155/2014/694235
 • Patelis N, Papoutsis K, Liakopoulos D, Koutsoumpelis A, Bakogiannis C, Georgopoulos S. Postprandial lower limb pain: An unusual presentation of visceral arteries occlusion. Vascular. 2015 Jun;23(3):316-8. DOI 10.1177/1708538114545805
 • Papoutsis K, Kapelouzou A, Tsilimigras DI, Patelis N, Kouvelos G, Schizas D, Karavokyros I, Georgopoulos S. Associations between serum relaxin 2, aneurysm formation/size and severity of atherosclerosis: a preliminary prospective analysis. Acta Pharmacol Sin. 2018 Jul;39(7):1243-1248. DOI 10.1038/aps.2018.8
 • Papoutsis K, Kapelouzou A, Georgiopoulos G, Kontogiannis C, Kourek C, Mylonas KS, Patelis N, Coccinos DV, Karavokyros I, Georgopoulos S. Tissue specific relaxin-2 is differentially associated with the presence/size of an arterial aneurysm and the severity of atherosclerotic disease in humans. Acta Pharmacol Sin. 2020 Jun;41(6):745-752. DOI 1038/s41401-019-0350-5
 • Christos Bakoyiannis, Konstantinos S Mylonas, Konstantinos Papoutsis, Kyriaki Kakavia, Dimitrios Schizas, Dimitrios Iliopoulos, Nikolaos Nikiteas, Theodoros Liakakos, Alkistis Kapelouzou. Increased Serum KLF4 in Severe Atheromatosis and Extensive Aneurysmal Disease. Ann Vasc Surg. 2020 May 1;S0890-5096(20)30334-4.DOI 10.1016/j.avsg.2020.04.015
 • Kafeza M, Psarros V, Papoutsis K, Kouvelos G, Koutsoubelis A, Bakoyiannis Ch, Klonaris Ch, Georgopoulos S, Papalampros E  Endovascular thoracic aortic aneurysm repair in a patient with severe aortoiliac disease and ectopic single kidney  19o Eurochap, 24-26/9/2010 Paris France
 • Kafeza M, Psarros V, Koutsoubelis A , Kouvelos G, Papoutsis K,  Bakoyiannis Ch, Klonaris Ch, Georgopoulos S, Bastounis E, Papalampros E  late secondary procedures due to aneurysm rupture after EVAR; ten years experience 19o Eurochap, 24-26/9/2010 Paris France
 • Παπουτσής Κ, Ψαρρός Β. Καφέζα Μ, Κούβελος Γ, Κουτσουμπέλης Α, Λιακόπουλος Δ, Μπακογιάννης Χ, Γεωργόπουλος Σ, Κλωνάρης Χ, Παπαλάμπρος Ε. Ταυτόχρονη Ενδαγγειακή αποκατάσταση συμπτωματικής στένωσης ανωνύμου και αριστερής κοινής καρωτίδας αρτηρίας σε γυναίκα 69 ετών. 27ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό FORUM 24- 27 Νοεμβρίου 2010 ΑΘΗΝΑ
 • Λιακόπουλος Δ, Κούβελος Γ, Καφέζα Μ, Κουτσουμπέλης Α, Παπουτσής Κ, Μπακογιάννης Χ, Κλωνάρης Χ,Γεωργόπουλος Σ, Τσιγκρής Χ. Προεγχειρητικοί βιοχημικοί δείκτες και άμεση έκβαση μετά από ανοιχτή αποκατάσταση ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής 22-24 Μαρτίου 2012 Αθήνα
 • Κούβελος Γ, Κουτσουμπέλης Α , Καφέζα Μ, Λιακόπουλος Δ, Παπουτσής Κ, Μπακογιάννης Χ, Κλωνάρης Χ,Γεωργόπουλος Σ. Η επίδραση των επεμβάσεων επαναιμάτωσης στην επούλωση του φλεβικού έλκους σε ασθενείς με ταυτόχρονη περιφερική αρτηριακή νόσο. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής 22-24 Μαρτίου 2012 Αθήνα.
 • Κ. Παπουτσής, Ν. Πατέλης, Α. Καπελούζου, Σ. Γεωργόπουλος, Ι. Καραβοκυρός, Χ. Τσιγκρής, Χ. Κλωνάρης, Χ. Μπακογιάννης, Θ. Λιακάκος. Ο ρόλος της ρελαξίνης στις Αγγειακές παθήσεις. Αρχικά αποτελέσματα. 15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειακής κ Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2016, Αθήνα
 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Β’ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. «Δυσλιπιδαιμία στην

καθημερινή πρακτική», Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2003

 • 1ο Σεμινάριο Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής ΆμυναςΑθήνα, 5 Μαρτίου 2004
 • OPCW Instructor’s Course for Protection against Chemical WeaponsAthens, 26-30 April 2004
 • OPCW Instructor’s Course for Protection against Chemical WeaponsAthens, 24-28 May 2004
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής του έτους 2010-2011 της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής
 • Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα 13/10/2014–17/10/2014 Ε.Κ.Δ.Α.Α./Ινστιτούτο Επιμόρφωσης/Κωδικός Πιστοποίησης 11.10.165.1322
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας, Αθήνα 20/10/2014-24/10/2014 Ε.Κ.Δ.Α.Α./Ινστιτούτο Επιμόρφωσης/Κωδικός Πιστοποίησης 11.10.166.1576
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο Μικρο-σκληροθεραπείας, Αθήνα 26 Απριλίου 2015, Kreussler Pharma
 • 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό ΦόρουμΑθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Αθήνα, 13-16 Μαρτίου 2014
 • Leading Inovative Vascular Education Symposium, Athens, May 22-24 2014
 • 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Αθήνα, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2016
 • 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Αθήνα, 3-5 Μαρτίου 2017
 • 24th Meeting of the Vascular Society of Great Britain and Ireland, Manchester, 22-24 November 2017
 • 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Αθήνα, 14-16 Μαρτίου 2019
 • 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Αθήνα, 10-12 Σεπτεμβρίου 2020
 • Virtual Conference of the European Wound Management Association, 18-19 November 2020
 • 3η Ημερίδα Ιατρικής της Εργασίας της ΔΥΓ/ΓΕΣ, Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2003
 • Θ΄ Ημερίδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Στρατού Ξηράς, Πεντέλη, 16 Δεκεμβρίου 2004
 • Μετεκπαιδευτική επιστημονική ημερίδα «Καρκίνος του όρχεος: Σύγχρονα δεδομένα στη διάγνωση και αντιμετώπιση» Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2007
 • Ημερίδα της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας «Νεότερα δεδομένα στην Αγγειολογία και Αγγειοχειρουργική» Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2007
 • Αγγειοχειρουργική Ημερίδα «Προβλήματα και Λύσεις στην Αγγειακή Χειρουργική» της Α ΄ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ. Αθήνα, 26 Ιουνίου 2009
 • 9η Ιατρική Ημερίδα Λακωνίας «Επίκαιρα Ιατρικά Θέματα», Λιμένι Λακωνίας 23 Οκτωβρίου 2010
 • Ημερίδα Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων της Α ΄ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ. Αθήνα, 30 Νοε 2010
 • Ραγέν Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής: Σύγχρονη Αντιμετώπιση, Ν. Ιωνία, 26 Νοεμβρίου 2011
 • Η εμπειρία του Αγγειοχειρουργικού τμήματος, Λαϊκό Νοσοκομείο: Χρ. Μπακογιάννης, Κ. Παπουτσής. Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής: Διάγνωση και θεραπεία των επιπλοκών της κλασικής και της ενδαγγειακής μεθόδου αντιμετώπισής τους, Ν. Ιωνία, 24 Νοεμβρίου 2012
 • 2η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Καρκίνος του μαστού», Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2012