Στατιστικά, η πιθανότητα στο γενικό πληθυσμό να έχει ανεύρυσμα είναι σημαντική σε άνδρες πάνω από 65 που είναι ή υπήρξαν καπνιστές και σε άνδρες και γυναίκες με συγγενή που έχει ανεύρυσμα.