Η στένωση της καρωτίδας αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν προκαλεί συμπτώματα και μερικές φορές οι σοβαρές στενώσεις ακόμη και αν δεν προκαλούν συμπτώματα.