Όταν η διάμετρος του ανευρύσματος είναι μεταξύ 4 και 5.5 εκατοστά, ο κίνδυνος ρήξης είναι πολύ μικρός. Ο κίνδυνος γίνεται σημαντικός όταν η διάμετρος του ανευρύσματος είναι πάνω από 5.5 εκατοστά στους άνδρες και πάνω από 5 εκατοστά στις γυναίκες.