Τί είναι η χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων;

Η ικανότητα για βάδιση είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη. Η χρόνια ισχαιμία των κάτω άκρων, γνωστή και ως περιφερική αρτηριοπάθεια, είναι η αδυναμία βάδισης λόγω αρτηριοσκληρυντικών στενώσεων και αποφράξεων στο αρτηριακό δίκτυο των κάτω άκρων, που οδηγεί σε ελάττωση της αιματικής παροχής αυτών.

Οι κλινικές εκδηλώσεις της μειωμένης αιματικής παροχής περιλαμβάνουν ασυμπτωματικές εντελώς περιπτώσεις ή πόνο που να σχετίζεται με ισχαιμία των μυών του κάτω άκρου κατά την βάδιση ή ακόμη και στην ηρεμία, με τελική κατάληξη στις σοβαρές περιπτώσεις την γάγγραινα και την απώλεια του κάτω άκρου.

Η περιφερική αρτηριοπάθεια διακρίνεται σε δύο κλινικές οντότητες: την διαλείπουσα χωλότητα και την χρόνια απειλητική για το σκέλος ισχαιμία. Αν και η γενεσιουργός αιτία είναι παρόμοια, δηλαδή η στένωση και η απόφραξη των αρτηριών των κάτω άκρων, η εξέλιξη και η φυσική τους ιστορία και η αντιμετώπισή τους είναι διαφορετική. Για το λόγο αυτό, οι δύο αυτές κλινικές οντότητες θα παρουσιαστούν σε διαφορετικά άρθρα.