Η μεσεντέριος ισχαιμία, δηλαδή τα συμπτώματα ισχαιμίας του γαστρεντερικού, μπορεί να διακριθεί σε κατηγορίες με βάση τρία χαρακτηριστικά:

1. Την παρουσία ή όχι συμπτωμάτων

2. Τη διάρκεια των συμπτωμάτων σε οξεία, χρόνια και οξεία ισχαιμία επί εδάφους χρόνιας

3. Τα εμπλεκόμενα αγγεία (πόσες και ποιες αρτηρίες, φλεβική απόφραξη ή εξωτερική συμπίεση)

Στους παρακάτω συνδέσμους του κεφαλαίου, ο αναγνώστης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για την οξεία μεσεντέριο ισχαιμία, την χρόνια μεσεντέριο ισχαιμία, μη αποφρακτική μεσεντέριο ισχαιμία και την φλεβική μεσεντέριος ισχαιμία.

Δρ.Παπουτσής Κωνσταντίνος