Αρτηριακά Ανευρύσματα :

Ως ανεύρυσμα ορίζουμε γενικά κάθε εντοπισμένη διάταση μιας αρτηρίας σε διάμετρο πάνω από 150% της διαμέτρου σε παρακείμενο υγιές τμήμα αυτής.

Παρά την πρόοδο που επιτελέστηκε τις τελευταίες δεκαετίες στην αντιμετώπιση τους, τα αρτηριακά ανευρύσματα παραμένουν σημαντική πηγή νοσηρότητας και θνητότητας από αγγειακές παθήσεις.

Ανάλογα με το αν η διάταση αυτή του αρτηριακού τμήματος περιλαμβάνει και τους τρεις χιτώνες του αρτηριακού τοιχώματος διακρίνουμε τα αληθή ανευρύσματα (που περιλαμβάνουν όλους τους χιτώνες του αγγείου) και τα ψευδή ανευρύσματα (που το ‘’τοίχωμά’’ τους αποτελείται από τους περιβάλλοντες ιστούς).

Τα ανευρύσματα διακρίνονται ανάλογα με την αιτιοπαθολογία τους σε εκφυλιστικά, λοιμώδη, σχετιζόμενα με κληρονομούμενα σύνδρομα, σχετιζόμενα με διαχωρισμό, φλεγμονή, ανωμαλία κατά τη διάπλαση ή τραύμα.

Τέλος, τα ανευρύσματα διακρίνονται ανάλογα με  το σχήμα τους σε ατρακτοειδή και σακοειδή.

Στους παρακάτω συνδέσμους του κεφαλαίου, ο αναγνώστης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τις συχνότερες εντοπίσεις ανευρυσμάτων, δηλαδή την αορτή και τις λαγόνιες αρτηρίες, τις αρτηρίες των άκρων και τις σπλαχνικές αρτηρίες.

 

Δρ. Παπουτσής Αγγειοχειρουργός