Εισαγωγή

Αγγειϊτιδες: Οι αρτηριοπάθειες συνήθως εμφανίζονται σε προχωρημένες ηλικίες και σχετίζονται με παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου, που συνδέονται με την αρτηριοσκλήρυνση. Οι αγγειίτιδες, που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο διαφέρουν από την αρτηριοσκλήρυνση λόγω του ότι προσβάλλουν νεότερους ασθενείς, δεν σχετίζονται με τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, και συχνά συνοδεύονται από συστηματικά συμπτώματα, όπως πυρετός, νυχτερινές εφιδρώσεις ή ανεξήγητη απώλεια βάρους και χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήματα με αυξημένους δείκτες φλεγμονής. Όπως υποδεικνύει το όνομά τους, οι αγγειίτιδες προκύπτουν από μια διαδικασία φλεγμονής του τοιχώματος των αρτηριών, με αποτέλεσμα την βλάβη του τοιχώματος και την εμφάνιση ποικίλων συμπτωμάτων.

 Αίτια

Οι Αγγειϊτιδες μπορεί να σχετίζονται με συστηματικές ρευματολογικές παθήσεις, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος ή να εμφανίζεται δευτεροπαθώς μετά από έκθεση σε φάρμακα, λοιμώξεις, υποκείμενο νόσημα ή τραύμα.

Διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται στο μέγεθος των αρτηριών που προσβάλλονται, στο ιστορικό έκθεσης σε γνωστούς παράγοντες (πχ. φάρμακα, λοιμώξεις κλπ) που σχετίζονται με συγκεκριμένες αγγειίτιδες, στο οικογενειακό ιστορικό, στα εργαστηριακά ευρήματα και στην ιστολογική εξέταση.

Ταξινόμηση

Η πιο ευρέως διαδεδομένη ταξινόμηση προέκυψε από το διεθνές συνέδριο του Chapel Hill (Ιnternational Chapel Hill Consensus Conference) το 1994, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2012. Στην ταξινόμηση αυτή, οι αγγειίτιδες διακρίνονται με βάση το μέγεθος των αρτηριών που προσβάλλουν και την αιτιολογία. Έτσι διακρίνουμε τις:

Αγγειίτιδες μεγάλων αγγείων
Α. Αρτηρίτιδα Takayasu Β. Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα
Αγγειίτιδες μεσαίων αγγείων
Α. Οζώδης πολυαρτηρίτιδα

Β. Νόσος Kawasaki

Αγγειίτιδες μικρών αγγείων
Α. Αγγειίτιδες σχετιζόμενες με ANCA αντισώματα (μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, Wegener, Churg-Strauss) Β. Αγγειίτιδες σχετιζόμενες με ανοσοσυμπλέγματα (κρυοσφαιριναιμία, Henoch-Schönlein κ.ά)
Αγγειίτιδες αγγείων ποικίλου μεγέθους

Αγγειίτιδες ενός οργάνου
Αγγειίτιδες σχετιζόμενες με συστηματικό νόσημα (ρευματοειδής αρθρίτιδα, λύκος κ.ά)
Αγγειίτιδες πιθανής δευτεροπαθούς αιτιολογίας (ιοί ηπατίτιδας, σύφιλη, φάρμακα, νεοπλασίες κά.)

Στα επόμενα άρθρα θα παρουσιαστούν επιγραμματικά οι αγγειίτιδες που ενδιαφέρουν την Αγγειοχειρουργική